Chaozhoushi Jiahuasheng Art and Craft Co. Ltd.

Chaozhou City

Guangdong

Yatang Pian, Kengxiang Village, Tiepu Town, Xiangqiao District