China Bambino Prezioso Co., LTD.

Qingxi

Guangdong

Yin He Industrial Zone,