top of page

Chun Hing Plastic Bag Limited

Gongming

Guangdong

Zhenxin Road, No. 3, Liyuhe Industrial Area, Loucun Village, Baoan District, Shenzhen

bottom of page