Conmo Electronic Company Ltd.

Huizhou

Guangdong

Aili Technology District, Longshan 7th Road, Dayawan Zone