Dong Guan City Dong Sheng Shoes Co., Ltd

Dongguan

Guangdong

Nan Yuan Industrial Park, Houjie Village, Houjie Town