Dong Guan Lam Sun Plastic Products Co., Ltd

Dongguan

Guangdong

No.181 Changtian Road, Changping Town,