Dongguan Herald Metal & Plastic Co. Ltd.

Dongguan

Guangdong

Shi Pai Puxincun,