DONGGUAN I AM FLYING INDUSTRY CO.,LTD

Chashan

Guangdong

No.1 Xinxu Road,, Lubian Industrial District