Eastern Progress Plastic & Electronic Manufactory

Dongguan

Guangdong

Hua Xing Zone, Tian Xin Village, Qiaotou,