Fujian Fortunes Textile & Dyeing Co.,LTD.

JinJiang City

Fujian

Donghaian development zone ,Shenhu town,