FuQing City Jile Toy Model Shoe Co.,Ltd

Fuqing

Fujian

Duntou Village,Jingyang Town,Fuqing City, Fujian province,China