Guang Zhou Kam Hing Textile & Dyeing Co., Ltd

Guang Zhou

Guangdong

No.32 Liye Road,