Guangzhou BinDuoLi Leather Co.,Ltd

Baiyun

Guangdong

first & second floor, 40 Lung River Road, South Village, Taihe Town,, Baiyun District,Guangzhou City