Guangzhou QianYingTong Leather Co., Ltd.

Baiyun

Guangdong

6 He Bian Blvd, Baisha Business and Trade Zone, Zhongluotan Town, Baiyun District, Guangzhou City