Hangzhou Hangmin Damei Dyeing Arrangements Co.,Ltd

Hangzhou City,

Zhejiang

Hangmin Industry Area,, Guali Town, Xiaoshan District,