Hangzhou Weijiamei Electric Appliances CO., Ltd.

Hangzhou

Zhejiang

NO.7 Han Ma Road, Xiaoshan Linpuzhen