He Gao Plastic Factory

Shantou

Guangdong

He Gao Village, Liangying Town, Chaonan Borough,Shautou City