Hongqi Industrial Co., Ltd.

Dongguan

Guangdong

12 Rong Tong Industry, Rong Tong Road, Fenggang Weizhen