Huei Tyng

Changhua

Changhua

no. 30 Kung Yeh rd.,, Fangyuan