Huizhou Childford Electronics Co., Ltd.

Huizhou

Guangdong

Childford Road 18, Longhu Development Area, Shuikou District, Huicheng Zone,