HUIZHOU KENICE TECHNOLOGY CO.,LTD

Huizhou

Guangdong

Daquan Industry Park, Changlong village,Zhenlong Town