top of page

Jiangsu Tak Sang Textile Printing-Dyeing Co.,Ltd

bawei

Jiangsu

east zhong wei road, textile industry park, bawei town, jiang, jiangsu

bottom of page