Jiaxing Qianhong Bag Co., Ltd

JIAXING City

Zhejiang

No. 3 Zhenbei Road, Yuxin Town, Nanhu District,