JINHUA CITY ERONG BAGS MANUFACTORY CO., LTD.

Jinhua

Zhejiang

INDUSTRIAL ZONE OF TANGXI WUCHENG DISTRICT, JINHUA CITY