Jinjiang Sunlin Electronic Co., Ltd.

Jinjiang City, Quanzhou City

Fujian

24 Qiaotou Industrial Zone, Qiaotou Village, Anhai Town