top of page

Kam Sze Fat Industrial (Huizhou) Co., Ltd.

Huizhou

Guangdong

No.8, Kam Sze Fat Road, Lianxi Village, Zhenlong Town, Huiyang District, Hu,

bottom of page